เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

A- A A+

ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าส่วนราชการ

psj64 1

pj64 1

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

    * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินกลาง ประกาศร่างขอบเขตงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี)

1. จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2. จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องนึ่ง

3. จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา

4. จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น(เดือนตุลาคม)

5. จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น(เดือนพฤศจิกายน)

6. จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น(เดือนธันวาคม)

7. จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น(เดือนมกราคม)

8. จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น(เดือนกุมภาพันธ์)

9. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์

10. จัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์1

11. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน

12. จัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์2

13. ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

14. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม1

15. ค่าวัสดุการเกษตร

16. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน2

17. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

18. ค่าจ้างทำคู่มือ

19. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม2

20. ค่าจ้างทำเอกสาร

21. ค่าจ้างทำป้ายป้ายไวนิล

22. ค่าซ่อมแซมพาหนะ1

23. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม3

24. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม4

25. ค่าซ่อมแซมพาหนะ2

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว อำเภอสรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดหนองคาย (M63030006921) ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 คลิดอ่านรายละเอียด

 

แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เผยแพร่งบทดลอง

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารองค์ความรู้เผยแพร่

1. หนังสือการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการเกษตรและปศุสัตว์

2. แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สรรพคุณสมุนไพร สำหรับสัตว์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
17170
Today4
Yesterday11
This_Week96
This_Month555
All_Days17170

กำลังออนไลน์

มี 104 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

13062561