เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

A- A A+

sinka1

คลิกดูรายละเอียด ***ทะเบียนรายชื่อตลาด สถานประกอบการ หรือสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลในจังหวัด***

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย