แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการของกรมปศุสัตว์

3Wuk

แบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คลิกข้างล่างเลยครับ)

    1) แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หรือ คลิกลิ้งข้างล่างนี้เลนครับๆๆๆๆๆๆๆๆ

https://dld.go.th/th/index.php/th/qa-menu/survey-web-menu/24202-survey-ict-25651105

 

.content immage